>>>    OSTATNIA   MODYFIKACJA  ZAWARTOŚCI  STRONY:  28  WRZEŚNIA  2017 <<<

Dzisiaj jest!

Nie zapomnij!   

PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO

Dyżury Komendantki Hufca zawieszone do odwołania  spowodowane na skutek choroby  pobytem komendantki w szpitalu. Biuro hufca czynne w ograniczonym wymiarze - w poniedziałki w godz. 16.30 - 18.00 Kontakt elektroniczny  szprotawa@zhp.pl  oraz przemyslaw.lisiecki@zhp.net.pl Pilne sprawy  kontakt  z dh Agnieszką - zastępczynią komendantki hufca lub z dh Przemkiem  tel. 661 555 177. Druhnie Komendantce Hani życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!!!

Drużynowych hufca prosimy o zaktualizowanie stanu liczbowego Ewidencji ZHP prowadzonej drużyny najpóźniej do dnia 30  września 2017 r. Stan liczbowy drużyny na dzień 01.10.2017 r. będzie podstawą do naliczenia składki członkowskiej za IV kwartał 2017. Jednocześnie bardzo prosimy o uzupełnienie wszystkich danych członków  prowadzonej drużyny. ujętych w systemie ewidencja ZHP.

20 września br. mija termin wpłat podstawowej składki członkowskiej za  trzeci  kwartał 2017. Składki wpłacamy na rachunek bankowy.  Przypominamy! - zgodnie z § 24, pkt.4 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego brak wpłaty należnej składki członkowskiej praktycznie oznacza wygaśnięcie członkostwa w ZHP.  Opłać zanim wygaśniesz!

>Harcerska Akcja Letnia 2017 w obiektywie<

 Sprawdź swoją pocztę

Wniosek o konto pocztowe w domenie zhp.net.pl

Podstawy systemu Ewidencja ZHP

Zaloguj się do sytemu Ewidencja ZHP

Wniosek o zmianę w ewidencji  drużyny

Wniosek o nowy wpis w ewidencji drużyny

Zgoda rodzica na przynależność dziecka do ZHP

HUFIEC   SZPROTAWA

Dane adresowe  Hufca Szprotawa

Krótko o Hufcu Szprotawa

Stanowisko zjazdu hufca

Komenda Hufca  Szprotawa ZHP

Bieżący rozkaz komendantki hufca

Archiwum rozkazów komendanta hufca

Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Stopni Instruktorskich

Propozycje programowe 2017

Dokumenty wewnętrzne hufca

Archiwum publikacji na stronie

Linki do stron

Oficjalna strona ZHP

Dokumenty wewnętrzne ZHP

Chorągiew Ziemi Lubuskiej

5 DSH Słonecznego Szlaku

Urząd Miejski w Szprotawie

Urząd Miejski w Małomicach

Urząd Gminy w Niegosławicach

Serwis Miejski w Szprotawie

Muzeum Ziemi Szprotawskiej

Zespół Szkół Nr 2 w Szprotawie

Zespół Szkół Nr 1 w Szprotawie

Zespół Szkół  w Małomicach

11 L D K Pancernej

Gazeta Lubuska

TP Birkut

NAPISZ

 ®  stary lisek  &  xgoral