>>>    OSTATNIA   MODYFIKACJA  ZAWARTOŚCI  STRONY:   12 MARCA  2017 <<<

Dzisiaj jest!

Nie zapomnij!   

Biuro hufca oraz dyżury komendantki hufca w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00. Telefon kontaktowy 695349072

PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO

10 marca 2017 r. odbyła się zbiórka członków komendy hufca, podczas której poruszono tematy:  zlotu hufca, HAL 2017 oraz spraw różnych - składki, warsztaty dla skarbników drużyn, zlot chorągwi. Po zasięgnięciu opinii zainteresowanych drużynowych oraz organizatora komenda hufca podjęła decyzję o przeniesieniu terminu organizacji zlotu hufca na październik 2017 r. Majówkę zaplanowano na 19 maja tym razem w środowisku Małomic. Podczas zbiórki przybyłym drużynowym oraz koordynatorom terenowym przekazano pisemne zaświadczenia i podziękowania dla wolontariuszy 25 finału  lokalnego od Fundacji WOŚP.

 Informujemy wszystkich darczyńców, że zmienił się numer KRS na który można przekazywać 1% swojego podatku. Nowy numer to numer KRS Głównej Kwatery ZHP 0000094699. Taki właśnie numer trzeba wpisać w deklaracji PIT. Pamiętajcie  koniecznie aby w rubryce druku PIT jako cel szczegółowy wpisać - Chorągiew Ziemi Lubuskiej - Hufiec Szprotawa - drużyna.

Znane są już terminy letnich turnusów obozu szprotawskiego hufca w Niesulicach I t 14-21 lipca II t 21 - 28 lipca.

 Sprawdź swoją pocztę

Wniosek o konto pocztowe w domenie zhp.net.pl

Podstawy systemu Ewidencja ZHP

Zaloguj się do sytemu Ewidencja ZHP

Wniosek o zmianę w ewidencji  drużyny

Wniosek o nowy wpis w ewidencji drużyny

Zgoda rodzica na przynależność dziecka do ZHP

HUFIEC   SZPROTAWA

Dane adresowe  Hufca Szprotawa

Krótko o Hufcu Szprotawa

Stanowisko zjazdu hufca

Komenda Hufca  Szprotawa ZHP

Bieżący rozkaz komendantki hufca

Archiwum rozkazów komendanta hufca

Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Stopni Instruktorskich

Propozycje programowe 2017

Dokumenty wewnętrzne hufca

Archiwum publikacji na stronie

Linki do stron

Oficjalna strona ZHP

Dokumenty wewnętrzne ZHP

Chorągiew Ziemi Lubuskiej

5 DSH Słonecznego Szlaku

Urząd Miejski w Szprotawie

Urząd Miejski w Małomicach

Urząd Gminy w Niegosławicach

Serwis Miejski w Szprotawie

Muzeum Ziemi Szprotawskiej

Zespół Szkół Nr 2 w Szprotawie

Zespół Szkół Nr 1 w Szprotawie

Zespół Szkół  w Małomicach

Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach

11 L D K Pancernej

Gazeta Lubuska

TP Birkut

NAPISZ

 ®  stary lisek  &  xgoral