HUFIEC SZPROTAWA  ZHP       

BETLEJEMSKIE  ŚWIATŁO  POKOJU  2017  " W TOBIE JEST ŚWIATŁO ! " 

 

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii  Palestyńskiej, które przez lata było i jest  w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W 31 -letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia, tolerancji i symbolu pojednania. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich my - zuchy, harcerki i harcerze ZHP pragniemy się podzielić. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów, domów, przekazując Je żołnierzom, policjantom, strażakom  krzewimy i przekazujemy największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Pobrane w Grocie Chrystusa Betlejemskie Światło Pokoju  drogą lotniczą zawędrowało do Wiednia, gdzie miała miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień  przekazano mieszkańcom miasta oraz przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją już jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekażą Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

 

W tym roku po raz dwudziesty  siódmy  Płomień zapalony w Betlejem dotarł  do Polski. Harcerze z ZHP odebrali Go od skautów słowackich podczas  uroczystej Mszy Świętej, która  odbyła się 16  grudnia o  godzinie 23.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.  

19 grudnia od godzinie 17.00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Kazimierza Wielkiego w Zielonej Górze odbyła się uroczystość przekazania  Betlejemskiego Światła Pokoju hufcom Chorągwi Ziemi Lubuskiej. Po uroczystościach w kościele organizatorzy zaprosili  delegacje na wspólne kolędowanie.

Wracając do Szprotawy przekazaliśmy Ogień Betlejemski do Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. 20 grudnia Ogień Betlejemski przekażemy Burmistrzowi i Radzie Miasta Szprotawy. 21 grudnia w godzinach przedpołudniowych Światełko Betlejemskie zaniesiemy do naszych przyjaciół, sojuszników, kościołów oraz miejscowych instytucji. W tym samym dniu delegacja szprotawskiego hufca przekaże Ogień z Betlejem  ppłk Dariuszowi Lesiukowi Dowódcy 11 Batalionu Dowodzenia im gen broni Zygmunta Sadowskiego.  Wieczorem 21 grudnia, podczas uroczystej zbiórki kadry instruktorskiej szprotawskiego hufca jego komendantka hm Hanna Lisiecka przekaże Betlejemskie Światło  Pokoju drużynowym tak aby  Betlejemskie Światło Pokoju  trafiło do wszystkich środowisk harcerskich naszego hufca. 24 grudnia zapalimy Ogień Betlejemski na mogiłach  instruktorów i harcerzy na cmentarzu w Szprotawie, Małomicach i Lesznie Górnym.

Indywidualnie Betlejemskie Światło Pokoju można będzie pobrać w Klubie Kajakowym WIARUSEK / ul. Krasińskiego 23 - piwnice /  w godzinach 16-18  w dniach 20, 21, 22 grudnia - trzeba mieć lampion do odpalenia Ognia.

Stawiając to Światło na wigilijnym stole pamiętajcie, jak wiele rąk chroniło Je przed zgaśnięciem...

 

POWRÓT